กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “กาโตะ ยิ่งเคี้ยว ยิ่งคุ้ม”


ของรางวัล

รางวัลที่ 1 โปรแกรมการท่องเที่ยวมูลค่า 100,000 บาท (เลือกไปทริปซานฟานซิสโก หรือ ฮอกไกโด) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่าที่นั่งละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท

รางวัลที่ 2 IPhone11 64 GB. จำนวน 10 รางวัลๆละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 249,000 บาท

รางวัลที่ 3 Voucher Swensen จำนวน 50 รางวัลๆละ 500 บาท รวมมูลค่า 25,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 474,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. โดยซื้อกาโตะ รสชาติใดก็ได้จำนวน 3 ขวด / 1 ใบเสร็จ ที่ ร้าน เซเว่น อีเลฟเวน ทุกสาขาจะ ได้รับ1สิทธิ์ โดยต้องมีรสชาติใหม่ที่เลือกรางวัล คือ กาโตะข้าวเหนียวมะม่วง หรือ กาโตะไอซ์ซี่เคียวโฮ รวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ขวด

2. วิธีการร่วมกิจกรรม : ส่ง SMS พิมพ์ KATO1 หรือ KATO2 ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลัก (หลัง R#) ส่งมาที่ 4712171 ครั้งละ 3 บาท (เฉพาะเครือข่าย AIS,DTAC,TRUEMOVE-H และCAT)
*หมายเหตุ ซื้อกาโตะข้าวเหนียวมะม่วง ลุ้นทริปซานฟราน พิมพ์ KATO1 หรือถ้าซื้อกาโตะไอซ์ซึเคียวโฮ ลุ้นทริป Hokkaido Icy Snow พิมพ์ KATO2

3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็จได้ และสงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็จกดลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

กำหนดการณ์ต่าง ๆ
ลงทะเบียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
จับรางวัล วันที่ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 20 เมษายน 2563
แจกรางวัล วันที่ 24 เมษายน 2563

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยจะทำการจับรางวัล เวลา 14.00 น.ของวันที่ 8 เมษายน 2563

3. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนของบริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด) จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

4. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน และ ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ (กรณีจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ต้องระบุสถานที่จัดส่งของรางวัลให้ชัดเจน) แฟกซ์มาที่ 02-967-7043 หรือทาง email: [email protected] หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่ 18 เมษายน 2563 (ช่องทางการส่งเอกสารตามที่ผู้โชคดีสะดวก)

5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.katosummercampaign2020.com และ facebook katofruitnfun ภายใน เวลา 16.00 น.ของวันที่ 20 เมษายน 2563 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 095-325-9715 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

6. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัล ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันที่ 24 เมษายน 2563

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมใบเสร็จ ที่มีข้อมูลตรงกับที่จับฉลาก และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการกำการใด ๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

    7.1 กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

    7.2 กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย กรณีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้สูงสุด 1 คนต่อ 1 รางวัล

8. พนักงาน และครอบครัว ของ พนักงานบริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัดและ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

9. พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของบริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัดรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

10. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถมาติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่าของรางวัล ตั้งแต่1,000 บาทเป็นต้นไปตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

14. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

15. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

16. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

18. ผู้โชคดีจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

19. ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทาง ต้องรับผิดชอบในการทำหนังสือเดินทาง (passport) ด้วยตนเอง และหากผู้โชคดีดังกล่าวไม่สามารถเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว โปรแกรมการเดินทางนี้ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทิปคนขับ+ไกด์ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากโปรแกรมการท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์กำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ผ่านการอนุมัติให้เข้าประเทศ(ไม่ผ่านวีซ่า) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และรวมถึงการแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด หรือการเคลมในทุกกรณี

20. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)

21. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางตามระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนดโดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเดินทางและข้อตกลงก่อนการเดินทางที่ชัดเจนให้ผู้โชคดีทราบในภายหลัง และผู้โชคดีจะต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะได้ร่วมเดินทางไปด้วย 1 ท่าน ภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

22. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ โดยมิใช่ความผิดชอบบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชย และรับผิดชอบในทุกกรณี

© 2020 Kato. All rights reserved