ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรม “กาโตะ ยิ่งเคี้ยว ยิ่งคุ้ม”


รางวัลที่ 1 ทริปสนุกสุด WOW! 1 รางวัล


เบอร์มือถือ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 10 หลัก

รางวัลที่ 2 IPhone11 64 GB


เบอร์มือถือ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 10 หลัก

รางวัลที่ 3 Voucher Swensen


เบอร์มือถือ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 10 หลัก

© 2020 Kato. All rights reserved